Fundacja Wytwórnia

WERSJA POLSKA

FUNDACJA WYTWÓRNIA OBSŁUGUJE STRONĘ INTERNETOWĄ FUNDACJAWYTWORNIA.PL.

Ta strona służy do informowania odwiedzających naszą stronę internetową o naszych zasadach dotyczących zbierania, używania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z naszej usługi, tj. strony internetowej Fundacji Wytwórnia.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z naszej strony internetowej, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tą polityką. Zgromadzone dane osobowe są używane w celu udoskonalenia działania strony. Nie będziemy udostępniać Twoich informacji nikomu, chyba że opisano to w niniejszej Polityce Prywatności.

Zbieranie i Używanie Informacji

Aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy poprosić Cię o podanie niektórych danych osobowych, takich jak: imię, numer telefonu i adres pocztowy. Zebrane informacje będą używane do kontaktowania się z Tobą lub w celu identyfikacji.

Dane Dziennika (Log Data)

Chcielibyśmy poinformować, że za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy informacje, które przesyła przeglądarka Twojego urządzenia, nazywane danymi dziennika (Log Data). Mogą to być informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, wersja przeglądarki, strony naszej strony internetowej, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.

Ciasteczka (Cookies)

Ciasteczka to pliki zawierające małe ilości danych, które są powszechnie używane jako anonimowy unikalny identyfikator. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej, którą odwiedzasz, i są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera.

Nasza strona internetowa używa tych „ciasteczek” w celu zbierania informacji i usprawnienia działania strony. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych ciasteczek oraz otrzymywania powiadomienia, gdy ciasteczko zostaje wysłane na Twój komputer. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze ciasteczka, możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z niektórych części naszej strony internetowej.

Dostawcy Usług

Możemy korzystać z usług firm i osób trzecich z następujących powodów: ułatwienia działania naszej strony internetowej, świadczenia usług związanych z obsługą strony lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informujemy naszych użytkowników, że te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Celem jest wykonywanie zleconych przez nas zadań. Jednak zobowiązani są do nieujawniania ani używania tych informacji w inny sposób.

Bezpieczeństwo

Cenimy Twoje zaufanie, przekazując nam swoje dane osobowe, dlatego dążymy do zastosowania odpowiednich środków ochrony. Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez internet ani sposób przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczny i niezawodny, więc nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Linki do Innych Stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na link do strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Należy pamiętać, że nie operujemy tymi zewnętrznymi witrynami. Dlatego gorąco zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli nad zawartością, polityką prywatności ani działaniem innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za nie.

Prywatność Dzieci

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe, natychmiast je usuniemy z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności w miarę potrzeby. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, nie wahaj się skontaktować z nami.

ENGLISH VERSION

WYTWÓRNIA FOUNDATION OPERATES THE FUNDACJAWYTWORNIA.PL WEBSITE.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the Fundacja Wytwórnia website.

If you choose to use our website, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the website. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience while using our website, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

Log Data

We want to inform you that whenever you visit our website, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our website that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.

Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our website. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our website.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons: To facilitate our website; To perform service-related services; or To assist us in analyzing how our website is used.We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

Our website may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

Our website do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.