Fundacja Wytwórnia

NIESKOŃCZONE JAZZOWE INSPIRACJE

W statucie oprócz działań prokulturalnych, takich jak organizacja imprez kulturalnych czy promocja kultury i regionu łódzkiego, Fundacja Wytwórnia ma także działania edukacyjne, których celem jest przygotowanie młodej widowni do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Łodzi, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne.

Historia

Fundacja Wytwórnia rozpoczęła działalność w 2012 roku.

Przy udziale finansowym Urzędu Miasta Łodzi organizuje m.in. Letnią Akademię Jazzu czy International Jazz Platform.

Od tego czasu realizuje szereg projektów poświęconych popularyzacji muzyki jazzowej.

Fundacja zamierza wciąż wzmacniać tradycje Łodzi, jako miasta wspierającego kulturę jazzową i od lat związanego z jazzem, a także integrować środowiska szkolne i akademickie wokół wydarzeń poświęconych temu gatunkowi muzycznemu, poprzez umożliwienie uczestnictwa w warsztatach, koncertach i jam session jazzowych.

Fundacja Wytwórnia jest organizacją non-profit, nie prowadziła do tej pory i nie zamierza prowadzić działalności odpłatnej.

Cele
fundacji

01. Głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury, o wysokich walorach estetycznych, moralnych, humanistycznych w Polsce i za granicą.

02. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych (wszystkie gatunki muzyczne), teatralnych, filmowych, multimedialnych i z zakresu sztuk pięknych.

03. Inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki.

04. Działalność charytatywna polegająca na ułatwianiu odbiorcom dostępu do dóbr i „produktów” kultury.

05. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w rozwoju kultury, sztuki, techniki i nauki.

06. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, promocja artystów polskich i zagranicznych.

07. Wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, a także prowadzące do wymiany informacji oraz podejmowania nowych inicjatyw artystycznych.

08. Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.

09. Edukacja społeczeństwa, w efekcie której zechce ono uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wspierać je i tworzyć.

10. Promocja miasta i twórców kultury poza jego granicami.